Moka lžičky Skladové
číslo
Velikost
(druh)
Základní
balení
ks (sd)
v kartonu
Btto
kg/10ks
220010 ALFA 30 450 0,10
220020 BETA 30 450 0,10
220030 GAMA 30 450 0,10