KOVEX W.K.,spol. s r.o. vyrábí v rámci kooperace různé kovové díly (stříhání a tváření) na výstředníkových lisech 40 až 100 tun.
Na základě dodaných vzorků nebo výkresů vašich výrobků a posouzení našich výrobních a kapacitních možností vám můžeme zpracovat cenovou nabídku. Která bude obsahovat cenu výrobku a cenu nástrojů.

Několik výrobků vyráběných v kooperaci.
Výlisek z plechu tl. 1,5mm
rozměr 41 x 142mm
Výlisek z plechu tl. 3mm
rozměr 81 x 145mm